Перспективи і задачі розвитку наукових і освітніх комп'ютерних мереж в Україні
Аналітичний огляд

Юрій Демченко
demch@cad.ntu-kpi.kiev.ua

May 1998, Kiev
 

I. Аналіз
1. Розвиток наукових і освітніх комп?ютерних мереж в світі
1.1. Сучасний стан розвитку Інтернет і реорганізація технічної і адміністративної системи його менеджменту
1.2. Програма NGI (New Generation Internet) розвитку наукових і освітніх мереж в США на період з 1998 по 2002 роки
1.3. 5-та Європейська Рамочна Програма розвитку перспективних технологій
1.4. Пріоритетні напрямки розвитку наукових і освітніх мереж в діяльності Транс-Європейської асоціації наукових і освітніх мереж TERENA (Trans-European Education and Research netwoking Association)
1.5. Впровадження нових мережевих ІТ в освіту і створення університетських мереж
1.6. Можливості для України в участі в міжнародних програмах
2. Розвиток Інтернет в Україні
II. Рекомендації Пріоритетні напрямки Програми МФВ сприяння розвитку мережі Інтернет в Україні. Рекомендації і пропозиції для обговорення.Додаток 1. 5-я Европейская Программа развития научных исследований и технологий на 1998-2002 годы


I. Аналіз

1. Розвиток наукових і освітніх комп?ютерних мереж в світі

1.1. Сучасний стан розвитку Інтернет і реорганізація технічної і адміністративної системи його менеджменту

США пройшли етап початкового розвитку Інтернет і створення мережевої інфраструктури, який потребував державної підтримки, і зараз передають функції підтримки і розвитку мережевої інфраструктури Інтернет безприбутковим недержавним компаніям.

Державне фінансування розвитку мережевих комунікаційних технологій потрібне було для координації зусиль різних розробників і фірм, щоб створити прийнятні для державного і міжнародного рівня стандарти і технології. Після створення таких технологій розвиток мереж в умовах ринкової економіки може виконуватись на комерційній основі і не потребує базової державної підтримки.

Головним питанням тут є функціонування Центрального Регістру зареєстрованих імен і номерів, що використовуються в мережевих протоколах і комунікаціях, який до цього часу підтримувався компанією Network Solution, Inc. (NSI) і фінансувався з державного бюджету США. З 30 вересня всі функції по підтримці такого Регістру будуть повністю передані новій подібній організації, яка буде мати статус міжнародної. Участь в формування принципів стіорення такої організації проходить з участю всіх зацікавлених сторін, включаючи Європейські мережеві організації - RIPE, TERENA.

Інтернет став середовищем функціонування електронної економіки нового типу. Технічні можливості сучасного Інтернет, що дозволяють мати доступ до глобальної мережі Інтернет в повному обсязі в довільній точці планети і цілодобово, є достатні для функціонування глобальної Електронної Комерції. В звязку з чим вимоги до надійності функціонування мережевої інфраструктури значно зростають.

Водночас зростає значення змістовної частини Інтернет: інформаційні ресурси, довідкові системи, пошукові системи, інформаційні директорії, - які мають властивість приваблювати користувачів мережі як потенційних покупців до певних джерел інформації. Інформаційні ресурси є основою для віртуального ?заселення? глобального інформаційного простору.

Глобальний характер Інтернет і інтернаціональність інформаційних ресурсів вимагає більшої уваги до так званої інтернаціоналізації Інтернет, яка полягає як в підтримці національних мов і культурних середовищ, так і в можливості роботи технічних засобів Інтернет з багатьма мовами і перетворенні представлення змістовної частини (переклад, перекодування, тощо) в залежності від переваг користувача.

1.2. Програма NGI (New Generation Internet) розвитку наукових і освітніх мереж в США на період з 1998 по 2002 роки

Після успішної реалізації програми DARPA і Національної Наукової Фондації (NSF - National Science Foundation) створення наукових і університетських мереж в США в 1987-1994 роках, що фактично привели до створення сучасного Інтернет. Адміністрація США запропонувала нову програму подальшого розвитку технологій Інтернет і створення Інтернет нової генерації NGI (New Generation Internet).

Головною метою програми NGI є подальший розвиток базових технологій і інфраструктури Інтернет. Визначаються три основні цілі:

 1. Покращення і розширення дослідженнь, створення і експериментальне впровадження наступного покоління мережевих технологій з метою розширення функціональності і покращення продуктивності Інтернет
 2. Створити експериментальий полігон для підтримки мережевих досліджень і демонстрації нових мережевих технологій, що забезпечує роботу між кінцевими пунктами мережі. Цей полігон зєднає більше 100 вузлів (сайтів) NGI - університетів, дослідних інститутів і других партнерів програми, - на швидкості не менше, ніж в 100 разів більшій від звичайних сучасних швидкостей в Інтернет, а такожзєднає близько 10 сайтів на швидкості в 1000 разів більшій.
 3. Розробка і демонстрація революційних застосувань, які відповідають національним пріоритетам і цілям і базуються на досягеннях перших двох пунктів.
Ключовим елементом в розвитку революційних застосувань, що потребують підвищеної швидкості мережі, є створення цифрових бібліотек, віддаленої роботи медичних установок, моніторинг навколишнього середовища, виробництво, менеджмент кризисних ситуацій і федеральні інформаційні сервіси.

Однією з цілей програми NGI є також сприяння співпраці і координації зусиль і інвестицій серед освітніх, наукових, державних і приватних організацій в розвитку нових технологій.

Організації і відомства, що прийматимуть участь в програмі: DARPA, DOE, NASA, NSF, NIST, National Library of Medicine (NLM).

Річний обєм фінансуівання складатиме більше 100 мільйонів дол. США.

Програма безпосередньо підпорядковується Раді з питань науки і технологій при Президентові США.

Аналогічної програми в Європі немає. Окремі пріоритетні напрямки розвитку НОКМ викладені в 5-й Рамочній Програмі ЄС розвитку перспективних технологій.
 

1.3. 5-та Європейська Рамочна Програма розвитку перспективних технологій

Глобальний характер Інтернет дає можливість вільного доступу до відповідних технологій і інфраструктури для різних країн і фірм в рамках програми створення Глобальної Інформаційної Інфраструктури (ГІІ), що проголошена 7-ма провідними країнами світу.

Європейський еквівалент такої програми реалізується в формі 5-ої Рамочної Програми розвитку перспективних технологій, що буде визначати розвиток наукових мереж на 1998- 2002 роки.

Главными задачами 5-й программы является обеспечение устойчивого развития Европейской экономики, построения основ Информационного общества в Европе, улучшение жизни людей и защита экологической системы. Ряд программ, называемых "горизонтальными", направлены на развитие сотрудничества в области перспективных технологий как между Европейскими странами, так и со странами Восточной Европы и СНГ, вовлечение в развитие технологий Информационного общества малых предприятий.

Данная 5-я программа в большей степени, чем предыдущие, ориентирована на обмен технологиями и отражает происшедшие изменения в Европейском Сообществе от индустриального и технологического общества и производства к Информационному обществу, основанному на знаниях.

Основными направлениями программы создания элементов дружественного ИО являются:

Важным (традиционным) направлением развития коммуникационной инфраструктуры является дальнейшее развитие научных сетей, которые должны соединить крупные научные центры, образовательные институты и сети для поддержки транс-Европейских исследований, предоставляя возможность подключения третьих стран с целью включения их в ?виртуальные? лаборатории и институты.

Глобальный характер ИО делает широкое сотрудничество и кооперацию необходимым условием успешного развития и реализации национальный и Европейских программ. Приоритеты и задачи в области широкого сотрудничества ЕС в области научных исследований и технологий рассмотрены в рамках "горизонтальных" программ.

"Горизонтальные" программы 5-й Европейской программы направлены на развитие широкого сотрудничества в области новых технологий и включают следующие:

В рамках третьей ?горизонтальной? программы, ориентированной на повышение потенциала человеческого фактора в ЕС, предполагается множество акций, направленных на развитие инфраструктуры научно- исследовательских организаций, подготовку научных кадров, тренинг в области новых технологий, проведение конференций система грантов в области науки и промышленности имени Марии Кюри, а также проведение исследований в области социальных и структурных преобразований новой формации Информационного общества.

Большие возможности для Украины и украинских фирм предоставляет первая "горизонтальная" программа, которая одной из задач ставит сотудничество со странами СНГ с целье увеличения конкурентоспособности Европейского сообщества в области современных технологий. Причем такое сотрудничество открыто для всех направлений, включая программу Евроатома, если оно соответствует приоритетам и интересам ЕС.

Сотрудничество со странами СНГ рассматривается как возможность для этих стран эффективно решать экономические и социальные вопросы. Конкретные проблемы, которые предполагается решить в ходе научного сотрудничества и обмена опытом:

1.4. Пріоритетні напрямки розвитку наукових і освітніх мереж в діяльності Транс-Європейської асоціації наукових і освітніх мереж TERENA (Trans-European Education and Research netwoking Association) - http://www.terena.nl/

До складу TERENA входять 48 національних НОКМ, серед яких і Українська наукова і освітня мережаUARNet, з центром у Львові (представник О.Сабан).

TERENA коjрдинує розвиток наукових і освітніх мереж в Європі і представляє інтереси НОКМ в Європейському Співтоваристві.

Гловні напрямки діяльності TERENAИна 1998 рік

Діяльність TERENA реалізується в рамках робочих груп і технічних комітетів, що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку НОКМ і мережевих технологій. Окремі задачі реалізуються в рамках проектів і пілотних проектів. Позитивним зрушенням в цьому році є те, що один із проектів TERENAА, присвячений питанням багатомовної підтримки поштових програмах реалізується на базі КПІ під кервництвом Ю.Демченко і з участю представників України (базова команда), Росії, Словенії і Скандінавських країн.

В рамках TERENA діють такі робочі групи

WG-ISUS - Information Services and User Support Group
WG-i18n - WG on internationalisation in Internet
WG-MSG - WG on Mail and Messaging
WG-SEC - WG on Security Technology
WG-NMA - Network Multimedia Applications
WG-QMN - Quality Management of Networks
В рамках TERENA діють такі технічні групи
TF-CHACHE - ТГ по координації створення і роботи Європейського кеш, що використовується для оптимізації тран-атлантичного мережевого трафіку в Європі
TF-CHIC - ТГ для реалізації проекту створення бази даних і індексування інформаційних ресурсів в Європі
TF-ETINU - ТГ, що працює в координації з відповідною технічною групою IETF, і спрямована на підтримку користувачів мережі
TF-TOOLDOC - технічна група, створена в рамках проекту Evaluation and Recommendation of User Support Toolkits, спрямованого на розробку рекомендацій для користувачів мережі Інтернет
TF-ETM - ТГ, що займається питаннями моделювання і аналізу мережевого трафіку в Європі
На поточний момент реалізуються такі пілотні проекти
CHOC - проект, спрямований на створення ієрархічногої обєктного кеш
CHIC - проект, який присвячений розробці технології розподіленого індексування мережевих ресурсів
ETINU - проект, спрямований на підтримку користувачів мережі Інтернет
DEVICE - Existing Surveys and reports on Desktop Video Conferencing.
Проект спрямований на огляд сучасних засобів для персональних відеоконференцій.
ML MUA - проект, спрямований на тестування багатомовної підтримки в поштових агентах (керівник - Демченко Ю.).
Найбільш цікаві з реалізованих проектів
EuroCERT - The European Security Incident Information Center.
Проект спрямований на створення центру реєстрації випадків порушення компютерної безпеки, що є необхідним елементом надійного функціонування мережі.

INSGHT - Information Systems Integration using Global Hypermedia Technology.
Проект спрямований на інтеграцію інформаційних ресурсів в Європі з спеціальним наголосом на участь країн Центральної і Східної Європи.


1.5. Впровадження нових мережевих ІТ в освіту і створення університетських мереж

Згідно доповідей ЮНЕСКО ?Освіта XXI століття? в інформаційному суспільстві освіта стає прихованим скарбом (Learning: The Treasure Within, 1996), який сам по собі забезпечує розвиток нового суспільства.

ГІІ і Інтернет, фактично, виключають фактор відстаней і локалізації знаннь і інформаційних ресурсів, а також дають потужний інструмент для одержання знань. Освіта повинна базуватись на широкому використання мережевих ІТ в учбовому процесі, змінюючи роль викладача, як єдиного джерела знань.

Недостатня увага до реорганізації освіти може привести до втрати провідної ролі національного фактору в навчанні. Доступ до знань через Інтернет може створити альтернативну неконтролювану лінію формування національного світогляду і орієнтації.

З розвитком НІІ маже статись так, що в світі сформуються два типи суспільств - динамічні і нединамічні в залежності від їх можливостей до доступу і використання нових інформаційних технологій. Причому динамічне віртуальне суспільство може бути не прив`язане до територіального розташування суб`єктів, що призведе до вилучення з суспільної активності провідних інтелектуальних ресурсів (кадрів) України.
 

1.6. Можливості для України в участі в міжнародних програмах

Україна має можливість проскочити один з самих дорогих (для держави) етапів створення Національної Інформаційної Інфраструктури (НІІ) - розвиток технологій і експериментальне впровадження інфраструктури.

Згідно концепції ГІІ Україна може одержати вільний доступ до відповідних мережевих інформаційних технологій. Основою для впровадження таких технологій повинно бути створення комунікаційної і інформаційної інфраструктури, інтегрованої в ГІІ.

Задача створення сучасної комунікаційної інфраструктури в Україні реалізується успішно завдяки цільовому інтересу зарубіжних телекомунікаційних компаній в використанні України як транзитного вузла території для Транс-Євразійських телекомунікацій. Існуюча вже зараз інфраструктура SDH/ATM складає надійну базу для розвитку інфраструктури Інтернет і інформаційних сервісів. Головною проблемою тут є низька платіжна спроможність украєнських організацій.

Тому основою нової концепції розвитку наукових мереж і НІІ в Україні повинно бути врахування нової політики розвитку ГІІ в світі:

 1. Розвиток НІІ за рахунок держави або цільових кредитів комунікаційними фірмами

 2. Формування державного замовлення на створення інфраструктури наукових і освітніх мереж.
 3. Впровадження сучасних комунікаційних технологій в Україні в пріоритетних напрямках міжнародних програм і забезпечення коштів для участі України в таких програмах
 4. Зосередження коштів і зусиль наукових організацій і колективів на впровадженні нових інформаційних і (телематичних) телекомунікаційних послуг
 5. Створення національних інформаційних ресурсів
 6. Широке впровадження нових мережевих інформаційних технологій в освіті і створення університетських мереж.
Навчання в сучасному мережевому інформаційному середовищі є основою для широкого соціального впровадження ГІІ і розвитку інформаційних ресурсів через схему продуктивного (творчого) навчання. 2. Розвиток Інтернет в Україні

Характерною рисою розвитку Інтрнет в Україні є переважна роль комерційних провайдерів Інтернет і дуже мало роль некомерційних та наукових і освітніх мереж в розвитку Інтернет.

Така ситуація може пояснюватись багаторічною відсутністю бюджетного фінансування на ці потреби як зі сторони Державного комітету з питань науки і технологій, так і зі сторони Міносвіти.

Мережева інфраструктура Інтернет в Україні в основному сформована крупними провайдерами Інтернет: Глобал Юкрейн, Інфоком, Укртелеком, Лакінет, Релком-Україна.

В таблиці наведені даня по кількості хостів, підключених до Інтернет для України і Росії
 
Period SOA  COUNTED  DUPL  REAL  CHANGE CHANGE, % (Ukraine) CHANGE, % (Russia)
January 1997
313
8509
1599
6910
333
4,8%
RU
2409
48428
3628
44800
3455
7,7%
February 1997
346
8583
1437
7146
236
3,3%
RU
2978
53883
3960
49923
5123
10,3%
March 1997
387
9665
2387
7278
132
1,8%
RU
3055
54697
4399
50298
375
0,7%
April 1997
469
11734
2839
8895
1617
18,2%
RU
4321
72210
6552
65658
15360
23,4%
May 1997
487
13073
2793
10280
1385
13,5%
RU
4782
79028
7818
71210
5552
7,8%
June 1997
505
12849
2574
10275
-5
0,0%
RU
5169
83634
8293
75341
4131
5,5%
July 1997
574
14955
3500
11455
1180
10,3%
RU
4657
73629
6536
67093
-8248
-12,3%
August 1997
576
14954
3279
11675
220
1,9%
RU
4816
90007
10228
79779
12686
15,9%
September 1997
584
14554
3359
11195
-480
-4,3%
RU
6394
1022962
11520
91442
11663
12,8%
October 1997
712
18215
4328
13887
2692
19,4%
RU
6706
1033839
10687
93152
9139
9,8%
November 1997
706
17805
4595
13210
-677
-5,1%
RU
7282
112092
12305
99787
6635
6,6%
December 1997
771
18738
4742
13996
786
5,6%
RU
8079
122625
14035
108590
8803
8,1%
January 1998
848
20533
5116
15417
1421
9,2%
RU
6921
123954
13969
109985
18888
17,2%
February 1998
896
21651
5576
16075
658
4,1%
RU
9912
137295
15719
121576
11591
9,5%
March 1998
995
22944
6070
16874
799
4,7%
RU
10484
140467
17323
123144
1568
1,3%

Fig. 1. Зростання кількості хостів в українському Інтернет за останні 15 місяців (Source: RIPE Database)
 
 

Найбільші українські ІСП і їх канали доступу до Інтернет
 
Internet Service Provider  Connectivity Connectivity provider Internal Links in Ukraine
JV Global Ukraine
http://www.gu.net/
AS5415
1 Mbps (Satellite) Digex Ltd., USA > 30 local ISPs
2 Mbps MCI, USA 
(via UkrTelecom)
 
1 Mbps TeleGlobe 
(via JV InfoCom)
 
JV InfoCom
http://www.ukrpack.net/
AS6846
2 Mbps (Satellite) TeleGlobe, Canada UkrPack X.25/Frame Relay Network 
    > 20 local ISPs
Lucky Net Ltd.
http://www.lucky.net/
AS3254
2 Mbps (Satellite) Deutsche Telekom > 20 local ISPs
512 Kbps (Satellite) Demos Ltd. LuckyNet Israel (Israel)
256 Kbps JV InfoCom  
Relcom-Ukraine
http://www.relc.com/
AS3252
512 Kbps JV InfoCom > 15 local ISPs
64 Kbps UkrTelecom  
UkrTelecom
http://www.ukrtel.net/
AS6849
2 Mbps  UUNET, London >10 local ISPs
2 Mbps  MCI, USA  

 

Кілька інших зовнішніх каналів мають регіональні некомерційні провайдери

Kharkiv Polytechnic University - 2*28.8 Kbps to MSUNet, Moscow (4LL)
Telematika, Odessa Polytechnic University - 128 Kbps to MCI, USA (Satellite)
UARNET, ICMP, Lviv - 128 (256) Kbps to NASK/NORDUNET

  Fig. 2. Зовнішня конективність українських ІСП.


II. Рекомендації

Пріоритетні напрямки Програми МФВ сприяння розвитку мережі Інтернет в Україні.
Рекомендації і пропозиції для обговорення.

1. Надання зовнішнього каналу доступу до Інтернет

Цей напрямок традиційно є важливим і пріоритетним, але найбільшою проблкмою є те, за останній значно збільшились потреби в ширині кналу для доступ організацій за рахунок збільшення корисних ресурсів в Інтернет і розвитком кампусних мереж і корпоративних інтранет.

2. Розвиток інформаційного наповнення Інтернет в Україні по тематиці історичних і культурних цінностей.

Весь Захід зараз дивиться на світ через Інтернет (зокрема WWW), тому відсутність України в цьому віртуальному просторі рівнозначний відсутності України в уяві світової громадськості. Необхідність створення такої інформації безпосередньо в Україні також підтверджується наявністю багатьох ініціативних спроб імігрантів і зарубіжниж українців створити такі джерела інформації в Інтернет закордоном на своїй обмеженій факторгафічній і соціально- демографічнй базі.

Робота в цьому напрямку в Україні за підтримкою МФВ може бути зустрінута в світі дуже позитивно. Це та програма, яка може поставити МФВ в центр громадської уваги і суспільного признання.

Такі проекти знайдуть підтримку місцевих сервіс-провайдерів Інтернет. Таке співробітництво, за умови наданням провайдером доступу до Інтернет для одержувачів грантів, може бути для Фонду дуже вигідним.

Створення інформаційного наповнення бути служити базою для більш успішної інформатизації шкільної і вищої освіти.

3. Підтримка впровадження Інтернет в освіту, в першу черг, в університетському середовищі.

Це, мабуть, найбільш широкий і багатогранний напрямок підтримки розвитку Інтернет.

Використання університетської моделі розвитку Інтернет, що полягає в наданні вільного доступу до Інтернет в університетському середовищі, сприяє створенню локалізованих продуктів і інформаційних ресурсів Інтернет, що потім вільно розповсюджуються в усьому суспільстві.

Зараз, коли університетське середовище (студенти і викладачі) усвідомлюють необхідність впровадження Інтернет і нових найсучасніших технологій і роблять це ініціативно в міру доступних ресурсів, фінансування цього напрямку бути мати надзвичайно сильний ефект для подальшого розвитку Інтернет в Україні.
 

4. Тренінг користувачів різного рівня і, в основному, з метою залучення до розробки інформаційних ресурсів Інтернет широкого кола спеціалістів.

Створення і підтримка функціонування тренінгових центрів - канали, доступ до Інтернет, витратні матеріали, видавничі послуги).

5. Тренінг за кордоном для технічних спеціалістів, адмінстраторів мереж, участь в міжнародних школах з мережевих технологій Інтернет.

Для країн Східної Європи організується 3-4 школи або тренінги. МВФ міг би взяти участь в проведенні міроприємств.

6. Видання книг з тематики Інтернет і мережевих інформаціних технологій, UNIX, що повинні служити підручниками і учбовими посібниками і не можуть бути видані комерціним шляхом.

До таких книжок відносяться, книжки, що орієнтовані на вузькі кола студентів, школи, що повинні мати комп`ютерну базу, або просто книжки більш глибокого технічного рівня, каталог ресурсів Інтернет в Україні. Такі книжки можуть супроводжуватись електронним варіанотм книги, що може також бути доступна по Інтернет.

Найбільш актуальні назви

 1. Інтернет для вчителів
 2. Інтернет для викладачів
 3. Менеджмент інформаційних сервісів Інтернет
 4. Весь світ через WWW (каталог інформаційни ресурсів Інтернет і WWW)
 5. Авторські засоби HTML
Об`єм фінансування - 4-6 книжок * 5-8 тис. USD = 30-50K USD

8. Створення пунктів вільного доступу до Інтернет в публічних і університетських бібліотеках з створенням в цих центрах проміжного архіву інформації об`ємом до 2-9 Гбайт за допомогою технології кеш для забезпечення скорішого доступу до інформації частого вжитку.

В крупних містах може бути можливість створення свого регіонального кеш-архіву. Такий підхід зараз розробля.ється навіть в Європейському масштабі.

Структура фінансування

9. Стипендії студентам, що проводять учбово- наукову роботу в питанням використання або розвитку Інтернет. В основному це повинно стосуватись студентів, що проходять магістерську підготовку.

Об`єм фінансування 10-15 студ. * 70 USD *12 міс. = 8,000 - 14,000 USD

10. Індивідуальні гранти для спеціалістів, що проводять наукові дослідження з питань Інтернет або розвитку Відкритого інформаційного суспільства.

Індивідуальні гранти можуть включати стипендії, участь в конференціях, стажування за кордоном, відрядження для проведення навчальної роботи в регіонах.

Об`єм фінансування 3-4 гранта * 8-15,000 USD


Додаток 15-я Европейская Программа развития научных исследований и технологий на 1998-2002 годы

Юрий Демченко
demch@cad.ntu-kpi.kiev.ua

14 января этого года Комиссия Европейского Сообщества одобрила проект 5-й Европейской Программы развития научных исследований и технологий на 1998-2002 годы, которая будет представлена на рассмотрение Европейского Парламента.

Главными задачами 5-й программы является обеспечение устойчивого развития Европейской экономики, построения основ Информационного общества в Европе, улучшение жизни людей и защита экологической системы. Ряд программ, называемых ?горизонтальными?, направлены на развитие сотрудничества в области перспективных технологий как между Европейскими странами, так и со странами Восточной Европы и СНГ, вовлечение в развитие технологий Информационного общества малых предприятий.

Данная 5-я программа в большей степени, чем предыдущие, ориентирована на обмен технологиями и отражает происшедшие изменения в Европейском Сообществе от индустриального и технологического общества и производства к Информационному обществу, основаному на знаниях.

Основными направлениями программы создания элементов дружественного ИО являются:

Приоритетная разработка и внедрение новых методов работы и электронной коммерции является необходимым фактором интеграции Европейской экономики и ее конкурентоспособность в условиях развития глобального электронного рынка и экономики в мире, а также в условиях лидирующего положения в этой области экономики США. В условиях Европы более 70% работников используют персональные компьютеры и уже существует около 2 миллионов "телеработников", которые большую часть рабочей недели используют удаленный доступ к ресурсам своей компании, работодателя или потребителям. Обьем рынка электронной коммерции в Европе сейчас составляет более 2 млрд. ЭКЮ, а к 2002 году это составит более 300 млрд ЭКЮ.

Три главные направления развития в этой области сформулированы в программе:

Все три направления предполагают решение технологических и инфраструктурных вопросов в тесной взаимосвязи с разработкой законодательной и регулирующей базы, гармонизированной со всем мировым сообществом.

Важным элементом технологий информационного общества является содержательная часть глобального информационного пространства, а также средства создания, распространения и доступа к информационным ресурсам. Основные направления развития в этой области включают:

Приоритетные направления развития необходимых для Информационного общества технологий и инфраструктуры направлены на обьединение (конвергенцию) коммуникационных и сетевых технологий, а также средств обработки информации. Здесь представлены следующие направления: Важным (традиционным) направлением развития коммуникационной инфраструктуры является дальнейшее развитие научных сетей, которые должны соединить крупные научные центры, образовательные институты и сети для поддержки транс-Европейских исследований, предоставляя возможность подключения третьих стран с целью включения их в ?виртуальные? лаборатории и институты.

Глобальный характер ИО делает широкое сотрудничество и кооперацию необходимым условием успешного развитеи и реализации национальный и Европейских программ. Приоритеты и задачи в области широкого сотрудничества ЕС в области научных исследований и технологий рассмотрены в рамках "горизонтальных" программ.

"Горизонтальные" программы 5-й Европейской программы направлен? на развитие широкого сотрудничества в области новых технологий и включают следующие:

Привлечения малых предприятий к инновациям в области информационных технологий является важным элементомустойчивого развития новых технологий и экономики ОИ: ЕС планирует создание специальных информационных сервисов для малого бизнеса, содействие и стимулирование инноваций в малом бизнесе, распространение лучшей практики и ряд других мероприятий.

В рамках третьей ?горизонтальной? программы, ориентированной на повышение потенциала человеческого фактора в ЕС, предполагается множество акций, направленных на развитие инфраструктуры научно- исследовательских организаций, подготовку научных кадров, тренинг в области новых технологий, проведение конференций система грантов в области науки и промышленности имени Марии Кюри, а также проведение исследований в области социальных и структурных преобразований новой формации Информационного общества.

Большие возможности для Украины и украинских фирм предоставляет первая "горизонтальная" программа, которая одной из задач ставит сотудничество со странами СНГ с целье увеличения конкурентоспособности Европейского сообщества в области современных технологий. Причем такое сотрудничество открыто для всех направлений, включая программу Евроатома, если оно соответствует приоритетам и интересам ЕС.

Сотрудничество со странами СНГ рассматривается как возможность для этих стран эффективно решать экономические и социальные вопросы. Конкретные проблемы, которые предполагается решить в ходе научного сотрудничества и обмена опытом:

Интеграция научных международных исследований в области перспективных информационных технологий предполагется осуществлять в рамках хорошо себя зарекомендовавших схем сотрудничества в рамках программ COST (http://www.cordis.lu/cost/home.html) ? EUREKA (http://www.eureka.be/). Предполагается также использовать имеющийся опыт и формы сотрудничества со странами СНГ , отработанными в рамках предыдущих программ INTAS, TACIS ? других.

Справочная страница по 5-й Европейской Программе развития научных исследований и технологий на 1998-2002 годы находится по адресу http://www.cordis.lu/fifth/src/533en1.htm.

Дополнительную справочную информацию о программах развития Информационного общества можно найти по адресу http://park.kiev.ua/gis/.